På vegne av styret i Grotli Hytteforening og Veglag, Grotli 6/3 – 2018

Tradisjonen i foreninga har vært å ha to samlinger for medlemmene i løpet av året. Den ene av samlingen, som i lang tid var sammenfallende med årsmøtet, ble lagt til Skjærtorsdag. Etter at årsmøtet ble flyttet til høsten, har påskemøtet blitt et orienteringsmøte i tillegg til eksterne innlegg av ulik karakter.

Styret ønsker dette året å gjøre en endring på møteplass og møteform. Styret inviterer derfor IKKE til påskemøte denne påsken. I stedet inviteres det til Midtsommersamling med utendørsaktiviteter. På samlingen vil det også informeres om aktiviteter i foreningen.

  • Lørdag 23. juni er den foreløpig avsatte datoen. Mer informasjon om opplegget kommer senere. Vi håper på å mobilisere hyttefolk, i alle aldre til å midtsommermarkering på Grotli, så sett av datoen!

 

Saker under arbeid i styret:

I etterkant av årsmøtet ble det sendt ut et grundig referat. Under sak 10, orienteringer, er det oppsummert saker under arbeid i styret. Saken som har høyest prioritet nå er å få utvidet vinterparkeringsplassen. Vi har i vinter sett at behovet for ytterligere kapasitet virkelig er tilstede.

Dialogen med Skjåk Kommune og grunneierne er positiv så forhåpentligvis er kapasiteten betydelig økt fremfor neste vinter.

 

 

Vi har videre en dialog med Statens Vegvesen om praksisen med stenging av Rv. 15 ved uvær vinterstid. Det er etablert en bom vest for Grotli Hotell som ikke er tatt i bruk. For både hyttefolk og næringsdrivende i området virker det unødvendig å stenge Rv. 15 med bommen i Billingen, når stengingsgrunn oftest er fare for ras på vestsida av fjellet.

 

 

Vinterferien er nylig avviklet med mye sol, lave temperaturer og mye snø. Om noen uker er det påskeferie. Vi håper på fortsatt godt skiføre, ønsker oss mye sol, gode temperaturer og mye folk i hyttene!

 

Skjåk Hytteservice er klar til å yte service for de som har behov for det. Skjåk turløyper legger til rette for mer oppkjørte løyper enn tidligere for de som liker det.

 

Velkommen til påskefeiring på Grotli!

 

Med vennlig hilsen

Styret i Grotli Hytteforening og veglag v/ leder Knut Åsebø