Tid: lørdag 21. september,. kl 19:00

Sted: Grotli hotell, inngang kro

Innkalling finner du her

her finner Vedlegg 1 og vedlegg 2

Dugnad finner sted samme dag kl 10:00, oppmøte på Saltplassen.

Vi oppfordre alle til å møte på årsmøtet, eller gi andre fullmakt, slik at vi kan føle oss trygge på vedtakene som blir tatt bygger på et reelt flertall blant medlemmene i foreningen.