Det vil  bli invitert til årsmøte i Grotli Hytteforening og Grotli veglag :

 lørdag 21. september kl 1900 på Grotli Hotel. 

Innkalling og årsmøte dokumenter vil bli sendt ut i uke 40, 3. eller 4. september.

Saker som ønskes behandlet i årsmøtet i tillegg til de ordinære årsmøte sakene må meldes skriftlig  til styrets leder, Knut Åsebø før 1. september.

Mail:knut.asebo@gmail.com

Videre inviteres det til den årlige dugnaden på veiene i hyttefeltet lørdag den 21. september fra kl 1000

Knut Åsebø, Leder