Oppfølging av årsmøtevedtak

I møtet i Grotli Hytteforening 29. juni informerte styret om saksgang knyta til vedtaket i årsmøtet 2018 om oppfølging av brøytesaka. Følgjande dokument blei avtalt lagt ut på heimesidene: Referat fra årsmøtet 2018 side 1 og side 2Brev til statens veivesen i tråd med...

Velkommen til hyttemøte og sommersamling

Tid: 29. Juni. Sted: Hyttemøte kl 1900 på Grotli Hotel, inngang kroa Agenda for hyttemøtet: Tilbakemeldinger fra arbeidet i styret Oppfølging av brøytesakene fra årsmøtet Div. orienteringer Sommersamling for Grotli Hytteforening: Sted: Naustet til Grotli Hotel ved...

Infoskriv 2019 frå Skjåk Almenning

Skjåk Almenning har sendt hytteeigarane i Grotli informasjon via styreleiar i hytteforeninga. Det gjeld diverse praktisk informasjon om fakturering, oppseting av gjerde, småviltjakt, tilbygg, samt informasjon om tenester Almenningen kan tilby. Informasjonsskrivet finn...

Påska 2019

Til medlemmene av Grotli Hytteforening. Påska 2019 nærmer seg og styret i Grotli Hytteforening vil ønske alle velkommen til påskefjellet. Å feire påske i fjellet er en sterk norsk tradisjon, men når påske dette året er i midten av april ser vi at tradisjonen blir satt...

Årsmøte 2018 Grotli hytteforening og veglag

Velkommen til årsmøte i Grotli hytteforening og veglag! Stad : Grotli hotell, inngang kroa Tid : Lørdag 22. september, kl 19:00 Vedlagt er dokumenta til årsmøtet : Innkalling og agenda 3 Vedlegg om Brøyting av fv. 258  her, her og her Protokoll frå årsmøtet 2017 del 1...