Årsmøte 2019 i Grotli hytteforening og Grotli veglag

Tid: lørdag 21. september,. kl 19:00 Sted: Grotli hotell, inngang kro Innkalling finner du her her finner Vedlegg 1 og vedlegg 2 Dugnad finner sted samme dag kl 10:00, oppmøte på Saltplassen. Vi oppfordre alle til å møte på årsmøtet, eller gi andre fullmakt, slik at...

Årsmøte 2019

Det vil  bli invitert til årsmøte i Grotli Hytteforening og Grotli veglag :  lørdag 21. september kl 1900 på Grotli Hotel.  Innkalling og årsmøte dokumenter vil bli sendt ut i uke 40, 3. eller 4. september. Saker som ønskes behandlet i årsmøtet i...

Oppfølging av årsmøtevedtak

I møtet i Grotli Hytteforening 29. juni informerte styret om saksgang knyta til vedtaket i årsmøtet 2018 om oppfølging av brøytesaka. Følgjande dokument blei avtalt lagt ut på heimesidene: Referat fra årsmøtet 2018 side 1 og side 2Brev til statens veivesen i tråd med...