Etter avtale med styreleiar i Grotli Hytteforening er her lagt ut avtale mellom Skjåk almenning og Grotli Hytteforening av 2008.

Avtala omfattar tematikk knyta til vegvedlikehald i hyttefelta og vasspostar.