Hei og hå!

Som det har vorte informert om på ei av sidane på Facebook, «Grotli hyttegrend»: at det ikkje skal trakkast løyper opp til hyttane. Forespørselen frå Skjåk hytteservice om å trakke scooterspor i hovudvegane i hyttefeltane til kr 8000 fekk avslag frå styret på grunn av at dette ikkje finnes noko vedtak på dette i protokollen til Grotli hytteforeingin og veglag.

Dette er noko som evt må takast opp ved neste styremøte eller årsmøte.


Det vil kome eit nyttårsbrev med meir informasjon, i mellomtida ynskjer alle i styret alle hytteeigarar ei riktig GOD JUL!

MVH Styret.
🙂