Skjåk Almenning har sendt hytteeigarane i Grotli informasjon via styreleiar i hytteforeninga.

Det gjeld diverse praktisk informasjon om fakturering, oppseting av gjerde, småviltjakt, tilbygg, samt informasjon om tenester Almenningen kan tilby.

Informasjonsskrivet finn du her