I møtet i Grotli Hytteforening 29. juni informerte styret om saksgang knyta til vedtaket i årsmøtet 2018 om oppfølging av brøytesaka.

Følgjande dokument blei avtalt lagt ut på heimesidene:

Gjer elles merksam på at årsmøtet i forening er sett opp 21/9. Saker ein ønskjer skal bli teken opp, må meldast inn i god tid.