Til medlemmene av Grotli Hytteforening.

Påska 2019 nærmer seg og styret i Grotli Hytteforening vil ønske alle velkommen til påskefjellet.

Å feire påske i fjellet er en sterk norsk tradisjon, men når påske dette året er i midten av april ser vi at tradisjonen blir satt på prøve.

Vi håper selvsagt at det blir folksomt i hyttene og løypen, men forstår godt om noen velger andre snøfrie alternativer.

  • Det blir ikke arrangert Påskemøte denne Påska men vi inviterer til et hyttemøte 29.Juni.
  • Det neste styremøtet er berammet til 19. mai. Har du saker du ønsker å ta opp ta kontakt med en av oss i styret
  • Vi har forsøkt å få noen til å overta Påskeskirennet etter Ivar Aarsæther, men har i skrivende stund ikke lykkes med det.

Arbeidet i styret har vært prega av oppfølging av vedtak gjort i sist årsmøte. Her er en kortversjon med status for noen av sakene vi arbeider med.

  • Vårbrøyting av FV 258: Dialogen med Statens Vegvesen er positiv og de har intensjon om å brøyte opp for hyttefolket raskt etter Påske. For spørsmåla om dekking av kostnader ved ekstra brøyting, vedlikeholds kostnader etc. er ikke Statens vegvesen rette adresse. Det er veieier, Oppland Fylkeskommunene som er rette kontaktpunkt i disse sakene. Vi er i dialog, men saka vår er bare en del av sakskomplekset; fremtidig bruk av FV 258. Vi følger opp saka videre mot fylkeskommunen og Skjåk kommune. Om ny status for bruk av FV 258 får konsekvenser for medlemmene av foreninga er ikke avklart
  • Utredning om vårbrøyting av hytteveiene: det er innhentet pristilbud fra to aktører og begge operere med timepris på ca. kr. 1000,- pluss moms. Begge forutsetter parallell stikking av veiene før brøyting. Dette ble ikke gjort i høst og vårbrøyting er derfor ikke aktuelt våren 2019. Saka kommer opp på årsmøtet til høsten. Det er mulig at det blir testing av brøyteutstyr i vår for å finne ut om aktørene har egnet utstyr og for å få gjort noen beregninger på tidsbruk og dermed litt mer kunnskap om de økonomiske konsekvensene for hytteeierne
  • Molding av hytteveiene: Tor starter opp molding 3. Påskedag som avtalt. Han trenger frivillige til å hjelpe til. Meld fra direkte til Tor om du er tilgjengelig.

Vi følger vel alle med på vær og føremeldingene denne uka og håper på at det blir både gode vær og føreforhold. Det ser lovende ut.

Velkommen til Påskefjellet.

For Grotli Hytteforening,

Knut Åsebø, Leder